Willkommen bei Heinemann von Knorre
Saksalais-suomalainen avioero

HeinemannvonKnorre
Rechtsanwälte

Luisenstraße 3
63067 Offenbach am Main
Tel: +49 69 - 26 494 - 800
Fax: +49 69 - 26 494 - 803
E-Mail:

Saksalais-suomalainen avioero

Joka kolmas avioliitto päättyy Saksassa ennemmin tai myöhemmin avioeroon. Todennäköisesti sama koskee myös saksalais-suomalaisia avioliittoja. Kun aviopari on päättänyt eroamisesta, tulee tarkkaan har

asianajaja (Saksa) Karl-Friedrich v. Knorre

Heinemann von Knorre, Rechtsanwälte, Offenbach am Main, 2018

Joka kolmas avioliitto päättyy Saksassa ennemmin tai myöhemmin avioeroon. Todennäköisesti sama koskee myös saksalais-suomalaisia avioliittoja. Kun aviopari on päättänyt eroamisesta, tulee tarkkaan harkita, haetaanko avioeroa Saksassa vai Suomessa. Päätöksen taloudelliset seuraukset voivat vaihdella paljonkin, erityisesti jos kumpikaan aviopuolisoista ei enää asu Saksassa.

Aviopuolisot voivat hakea avioeroa Saksassa, jos edellytykset avioliiton purkamiseksi täyttyvät sekä jos pari on viimeksi avioliiton aikana asunut Saksassa ja vähintään toinen osapuoli on jatkanut asumista siellä eron jälkeen.

Useissa tapauksissa suomalainen aviovaimo tahtoo kuitenkin palata eron jälkeen Suomeen ja hakea avioeroa siellä. Tämä on mahdollista, jos hän on ennen eroprosessin alkua asunut Suomessa vähintään kuuden kuukauden ajan.

Jos aviopuolisot ovat asuneet avioliiton aikana viimeksi Saksassa, ei omaisuudenjaon (osituksen) ja elatuksen suhteen ole merkitystä, missä maassa avioeroa haetaan. Tässä tapauksessa molempien valtioiden tuomioistuimet soveltavat Saksan lakia. Suomalaiselle tuomioistuimelle se on luonnollisesti hankalaa. Täten onkin suositeltavaa, että näissä tapauksissa avioeroa haetaan Saksassa.

Saksalais-suomalaisissa avioero-tapauksissa ongelmallista on eläkeosuuksien vertaaminen. Suomen laissa ei ole eläketasinkoa (Versorgungsausgleich) minkä vuoksi suomalaiset tuomioistuimet eivät toimeenpane sitä. Saksan lain mukaan puolisoiden avioliiton aikana maksamia eläkevakuutusosuuksia verrataan toisiinsa avioeroprosessissa.

Jos avioeroa haetaan Suomessa, täytyy eläketasingon suorittamista anoa Saksassa erillisessä oikeusprosessissa. Tämä on hyvä pitää mielessä, sillä eläketasingosta johtuen saattaa toinen osapuoli menettää osan eläkkeestään.

Jos avioeroon sovelletaan Saksan lakia on kahdelta prosessilta ja kaksinkertaisilta kuluilta säästymiseksi suositeltavaa, että avioero pannaan vireille Saksassa. Tällä tavoin voidaan välttää epävarmuudet Saksan lain soveltamisessa Suomessa ja varmistaa eläketasingon suorittaminen.

Näitä asioita kannattaa pohtia ennen avioeron hakemista.

Kaikki oikeudet pidätetään.  Emme vastaa tekstien ja muiden tietojen oikeellisuudesta, ajankohtaisuudesta tai täydellisyydestä.

Go back