Willkommen bei Heinemann von Knorre
Suomen perintöverokantojen muutos vuonna 2015  – omaisuuden siirron suunnittelu edelleenkin tarpeen

HeinemannvonKnorre
Rechtsanwälte

Luisenstraße 3
63067 Offenbach am Main
Tel: +49 69 - 26 494 - 800
Fax: +49 69 - 26 494 - 803
E-Mail:

Suomen perintöverokantojen muutos vuonna 2015 – omaisuuden siirron suunnittelu edelleenkin tarpeen

Suomen perintöverokantojen muutos vuonna 2015 – omaisuuden siirron suunnittelu edelleenkin tarpeen

asianajaja (Saksa) Karl-Friedrich v. Knorre

Heinemann von Knorre, Rechtsanwälte, Offenbach am Main, 2018

Suomen perintöverotusta on jo vuosikymmenien ajan arvosteltu kohtuuttoman korkeaksi. Perintövero on viime vuosina ollut jatkuvassa muutoksessa erityisesti veroasteikkojen uudistuessa. Tässä artikkelissa käsitellään perintöverotuksen tilaa vuonna 2015:

 1. Ketä perintövero koskee?

Saksassa asuvaa Suomen perintöverotus koskee, jos hän perii Suomessa sijaitsevan kiinteistön ja/tai kun perinnönjättäjä asui Suomessa.

2. Verokannat Suomen perintö-verotuksessa

Pienin verotettava perintöosuus on 20.000 €. Perinnönjättäjän puoliso saa vähentää perintöosuudestaan 60.000 euroa, alaikäiset lapset puolestaan 40.000 euroa. Perinnönjättäjän tavanomainen koti-irtaimisto on  verovapaata 4.000 euron arvoon asti.

3. Uudet perintöveroluokat

  • Perintöverokannan korkeus määräytyy verotettavan summan sekä veroluokituksen mukaan.

I. Veroluokka

  1. veroluokkaan kuuluvat suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevat perilliset eli isovanhemmat, vanhemmat, lapset (myös adoptoidut), lastenlapset sekä aviopuoliso ja hänen jälkeläisensä. Aviopuolisona pidetään myös perinnönjättäjän kanssa avioliiton omaisessa suhteessa elävää henkilöä, joka on aikaisemmin ollut perinnönjättäjän kanssa avioliitossa tai jolla on perinnönjättäjän kanssa yhteinen lapsi.

Perintövero määräytyy seuraavasti (huomioi vähennykset):


> 20.000 €:       8%

> 40.000 €:       11%

> 60.000 €:       14%
> 200.000 €      17%
> 1.000.000 €    20 %

Verokannat ovat heitelleet viime vuosina huomattavasti. Edellä mainitut muutokset astuivat voimaan 1.1.2015.

II. Veroluokka

  1. veroluokkaan kuuluvat kaikki muut sukulaiset, kuten perinnönjättäjän sisarukset ja näiden jälkeläiset, kaukaiset sukulaiset sekä vieraat.

> 20.000 €        21 %

> 40.000 €        27 %

> 60.000 €        33 %

>1.000.000 €     36 %


III. veroluokka poistui 1.1.2008 kokonaan.

4. Yhteenveto

Molempien veroluokkien verokannat ovat nousseet viime aikoina, vaikkeivät merkittävästi. Alaikäisyys- sekä puoliso- vähennykset helpottavat perillisten asemaa jossain määrin.

Jos kuolinpesään kuuluu kiinteistöjä tai metsää, on verotus kuolinpesän arvosta johtuen uudistusten jälkeenkin useimmissa tapauksissa erittäin korkea. Vähennykset ovat – verrattuna Saksan perintöverokantoihin – myös aviopuolisoille ja lapsille liian suppeat. Myös jatkossa ennakoiva suunnittelu on tarpeen, jotta voidaan säästyä perinnön korkealta verotukselta.

Kaikki oikeudet pidätetään. Emme vastaa tekstien ja muiden tietojen oikeellisuudesta, ajankohtaisuudesta tai täydellisyydestä.

Go back