Kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus

HeinemannvonKnorre
Rechtsanwälte

Luisenstraße 3
63067 Offenbach am Main
Tel: +49 69 - 26 494 - 800
Fax: +49 69 - 26 494 - 803
E-Mail:

Kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus

Kansainvälisessä perheoikeudessa huomiota on erityisesti kiinnitettävä siihen, että avio-omaisuutta sekä lasten huoltoa koskevat säännökset poikkeavat Euroopan sisälläkin toisistaan huomattavasti. Täten kansainvälisissä avioliitoissa sekä avioero- että perintötapauksissa tulee ottaa huomioon useamman valtion laki. Esimerkiksi avioerotapauksissa on selvitettävä, kummassa maassa avioeroa on haettava.

Erityisosaamisalueitamme perheoikeudessa ovat:

  • Avioerot, aivan erityisesti Suomea ja Saksaa koskevat
  • Avioehtosopimusten laatiminen ja virallisten todistusten hankkiminen
  • Aviopuolisoiden ja lasten elatusapukanteet

Monikulttuurisessa yhteiskunnassa useilla perintöoikeudellisilla tapauksilla on kansainvälisiä liittymiä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi perinnönjättäjän ja –saajien asuminen eri valtioissa ja osan perinnöstä sijainti ulkomailla.

Lisäongelmia perinnönsaannissa ulkomailta aiheuttaa säännöllisesti molempien kyseessä olevien valtioiden verotus. Oikea-aikaisella verosuunnittelulla voidaan maksettavien verojen määrä minimoida. Erityinen painoarvo on omaisuuden luovuttamisella elinaikana sekä testamentin tekemisellä.

Erityisosaamisalueitamme perintöoikeudessa ovat:

  • Perintöverosuunnittelu ja siihen liittyvät, omaisuutta koskevat oikeustoimet
  • Testamenttien laatiminen kansallisissa ja kansainvälisissä tapauksissa
  • Perintöjärjestelyt Saksassa ja Suomessa
  • Kansalliset ja kansainväliset perintöriidat
  • Hoitotestamentit