Vuokraoikeus

HeinemannvonKnorre
Rechtsanwälte

Luisenstraße 3
63067 Offenbach am Main
Tel: +49 69 - 26 494 - 800
Fax: +49 69 - 26 494 - 803
E-Mail:

Vuokraoikeus

Vuokraoikeudessa erilaiset käsitykset elämästä ja elämäntilanteista törmäävät toisiinsa. Täten riitaisuudet näissä asioissa ovat likimain tavanomaisia.

Kuluttajien vaatimukset ja tarpeet ovat erilaiset kuin yritysten tai ammatinharjoittajien tarpeet. Tilojen vuokraamisessa ammatilliseen käyttöön esiintyy erikoisuuksia asuinhuoneiston vuokraamiseen nähden. Yritysten käyttäessä huoneistoja eivät ne nauti samanlaisesta erityisestä suojasta kuin kuluttajan asemassa oleva.

Sekä kuluttajalle että yritykselle oikein toimiminen vuokraoikeudellisissa kysymyksissä on helpompaa asianajajan avustuksella. Jo yrityksen vuokratessa huoneiston on Saksassa ehdottoman kiellettyä ensin todentaa tehty vuokrasopimus ja sen jälkeen muuttaa sopimuksen ehtoja.

Neuvomme ja edustamme teitä kaikissa huoneen- ja maanvuokraoikeudellisissa asioissa niin tuomioistuimessa kuin sen ulkopuolellakin, olkoon kyse vuokrasopimusten laatimisesta, vuokran suuruudesta, vuokraesineen kunnosta tai vuokrasopimuksen päättämisestä.